Mainos Tupa Duuriin illasta.

Won­der­ful Lan­din ja Mai­sa & Ori­gi­nal Soun­din yhteiskeikka

Kuun lopul­la, lau­an­tai­na 30.9. Saa­ri­jär­vel­lä hie­no ilta luvas­sa kai­kil­le nos­tal­gia­gos­pe­lin ystä­vil­le — Won­der­ful Land ja rau­ta­lan­ka­pai­not­tei­seen hen­gel­li­seen musiik­kiin eri­kois­tu­nut Mai­sa & Ori­gi­nal Sound ensim­mäis­tä ker­taa samal­la laval­la! Kysees­sä on enem­män kuin kol­le­gayh­tye, sil­lä jaam­me tyy­li­seik­ko­jen lisäk­si pari samaa soittajaakin.

Ellei Mai­san tuo­tan­to ole aiem­min tut­tua, käy­kää tutus­tu­mas­sa täällä:

www.facebook.com/Maisa.Original.Sound