Saku Vuori ja sininen kontrabasso

Won­der­ful Land proud­ly pre­sents: Saku Vuori

Won­der­ful Land proud­ly pre­sents: Uusi kont­ra­ba­sis­tim­me Saku Vuori!

Pit­kä­ai­kai­sen basis­tim­me Jus­sin siir­ryt­tyä vuo­den­vaih­tees­sa mui­den musiik­ki­haas­tei­den pariin toi­vo­tam­me Sakun ter­ve­tul­leek­si jouk­koom­me. Saku on jyväs­ky­lä­läi­nen pit­kän lin­jan muusik­ko, kont­ra­ba­sis­ti ja hyvä tyyp­pi. Arki­sin Saku raken­taa, kor­jaa ja kus­to­moi kie­li­soit­ti­mia omas­sa soi­tin­vers­taas­saan. Vapaa-ajal­laan hän on per­hee­ni­sä, rok­ki­täh­ti ja kaik­kea sil­tä välil­tä. (Tutus­tu­kaa­han Sakun osaa­mi­seen osoit­tees­sa www.vuorensaku.fi) Ensim­mäi­sen yhtei­sen keik­kam­me soi­tam­me Saa­ri­jär­ven vapaa­kir­kos­sa per­jan­tai­na 24.4. klo 19. Ter­ve­tu­loa kuulolle!