Reinon ja Jussin show Dei festivaaleilla.

Won­der­ful Land musi­soi Via­Dian konsertissa

Muu­ta­man kuu­kau­den keik­ka­tau­ko alkaa ole­maan lop­pusuo­ral­la ja val­mis­tau­dum­me tule­van lau­an­tain kon­sert­tiin, jon­ka jär­jes­tää Jyväs­ky­län Via­Dia ry. Tilai­suu­des­sa musi­koi WL:n lisäk­si myös akus­ti­nen trio Lax Co sekä Tii­na Ask & The Great Old Band. Tapah­tu­man alkaa klo 18. ja tilai­suu­teen on vapaa pää­sy. Lisä­tie­toa löy­dät tapah­tu­man face­book-sivuil­ta. Ter­ve­tu­loa!