Juhannuskonferenssi 2015 mainos

Juhan­nus­kon­fe­rens­sis­sa tavataan!

Won­der­ful Land kapu­aa taas Gos­pel­re­kan laval­le Keu­ruun juhan­nus­kon­fe­rens­sis­sa juhan­nusaat­to­na pe 19.6. klo 15.30. Nyt kädet ris­tiin ja kau­nis­ta sää­tä tilaa­maan! Muka­vaa tava­ta ystä­viä ympä­ri Suo­men, tul­kaa moik­kaa­maan. Molem­pia albu­mei­tam­me on saa­ta­vil­la Aikas­ho­pin myy­mä­läs­tä tapah­tu­man yhtey­des­sä! Aika­me­dial­ta saa­mam­me tie­don mukaan Parem­mal­le ran­nal­le ‑levys­tä on juu­ri otet­tu uusi painos.