Eväs­teet

Verk­ko­si­vuil­lam­me käy­te­tään eväs­tei­tä. Eväs­teet on pie­niä tie­dos­to­ja, jot­ka net­ti­se­lain tal­len­taa verk­ko­si­vuil­la vie­rai­li­jan koneel­le. Täl­lä sivus­tol­la eväs­tei­tä käy­te­tään sivun tek­ni­sen toi­min­nal­li­suu­den toteut­ta­mi­seen, www-lomak­kei­den, verk­ko­si­vus­ton lii­ken­teen seu­raa­mi­seen Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lua ja web­ho­tel­lin kävi­jä­ti­las­to­ja käyt­täen. Jos haluat, voit estää eväs­tei­den käy­tön selai­men ase­tuk­sis­ta, mut­ta täl­löin verk­ko­si­vus­ton toi­min­nal­li­suus saat­taa kärsiä.

Lisä­tie­toa eväs­teis­tä löy­tyy mm. Vies­tin­tä­vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­ta.