Wonderful Landin soittajat kuvassa.

Etusi­vu

Hyvää sano­maa ja nostalgiaa

Won­der­ful Land tar­jo­aa kuu­li­jal­leen nos­tal­gi­sen, mut­ta raik­kaan aika­mat­kan men­nee­seen – aikaan, jol­loin gos­pel­musiik­ki oli sano­mal­taan vah­vaa, melo­diat unoh­tu­mat­to­mia ja soun­dit miel­lyt­ti­vät kor­vaa. Yhtyeen tuo­tan­nos­sa yhdis­ty­vät van­hat ja tutut, välil­lä myös jo unoh­tu­neet hen­gel­li­sen musii­kin klas­si­kot 50- ja 60 ‑luvun pop‑, rock- ja rau­ta­lan­ka­musiik­kiin – tyy­li­ta­jul­la ja hyväl­lä mei­nin­gil­lä tar­joil­tu­na. Ohjel­mis­toon kuu­luu sekä koti­mai­sia että ulko­mai­sia uudel­leen­so­vi­tet­tu­ja gos­pel­hel­miä, joi­ta ovat aiem­min ver­sioi­neet esi­mer­kik­si Pro Fide, Elvis, John­ny Cash ja The Joy­strings. Sovi­tus­ten ja soun­dien lisäk­si aitoon van­han ajan tun­nel­maan pyri­tään myös live-esiin­ty­mi­sis­sä: laval­la näh­dään fif­ta­ri­kam­pauk­sia, kel­lo­ha­mei­ta, tum­miin pukeu­tu­nei­ta her­ras­mie­hiä ja van­ho­ja soit­ti­mia. Moni onkin sano­nut, että Won­der­ful Land pitää kokea juu­ri keikalla.

Ensim­mäi­nen albu­mi ”On kai­ta tie­ni” jul­kais­tiin vuon­na 2012 ja toi­nen pit­kä­soit­to ”Parem­mal­le Ran­nal­le” (2014) tar­jo­aa vie­lä­kin pidem­mäl­le hio­tun pake­tin nos­tal­gi­aa, sven­giä ja hyvää sanomaa.

Uusim­mat jul­kai­sut löydät:

Wonderful Land löytyy Spotifysta.
Osta biisit iTunesista.
Wonderful Land - Google Play

Soit­ta­jat:

Satu Nyqvist — Lau­lu
Vil­le Ves­ter — Kita­ra
Rei­no Ves­ter — Kita­ra
Vil­le Uimi — Bas­so, Kont­ra­bas­so
Har­ri Vesa­nen — Rummut

Verk­ko­kau­pas­sa myyn­nis­sä äänit­teet, t‑paidat, Roc­ker-hiha­mer­kit ja muut fanituotteet!

Keik­ka­myyn­ti:

Kir­si Cultrera

+358 40 708 3953

Vox Continental urut ja yleisöä lavalta katsottuna.

Vii­mei­sim­mät uutiset

  • Won­der­ful Land esiin­tyy Joen­suun Gos­pel­fes­ta­rei­den klu­­bi-illas­­sa 16.8.2018
    Esiin­nym­me Gos­pel­fes­ta­rei­den klu­­bi-illas­­sa tors­tai­na klo 20.00. Ilta täyn­nä hyvää sano­maa ja nos­tal­gia­gos­pe­lia, muka­na myös perin­tei­sen blue­gras­sin suo­ma­lai­nen ykkös­ni­mi Jus­si Syren…
  • Keik­ka­uu­ti­sia!
    Bän­dim­me viet­tää juhan­nus­ta monen aiem­man vuo­den tapaan Keu­ruul­la, Juhan­nus­kon­fe­rens­sin Gos­­pel-rekan laval­la. Nos­tal­gia­gos­pe­lin säve­let läh­te­vät soi­maan per­jan­tai­na 22.6. klo 15. Tervetuloa…
  • Won­der­ful Lan­din ja Mai­sa & Ori­gi­nal Soun­din yhteis­keik­ka
    Kuun lopul­la, lau­an­tai­na 30.9. Saa­ri­jär­vel­lä hie­no ilta luvas­sa kai­kil­le nos­tal­gia­gos­pe­lin ystä­vil­le — Won­der­ful Land ja rau­ta­lan­ka­pai­not­tei­seen hen­gel­li­seen musiik­kiin eri­kois­tu­nut Maisa…

Ota yhteyt­tä bändiin: