Wonderful Landin soittajat kuvassa.

Etusi­vu

Hyvää sano­maa ja nostalgiaa

Won­der­ful Land tar­jo­aa kuu­li­jal­leen nos­tal­gi­sen, mut­ta raik­kaan aika­mat­kan men­nee­seen – aikaan, jol­loin gos­pel­musiik­ki oli sano­mal­taan vah­vaa, melo­diat unoh­tu­mat­to­mia ja soun­dit miel­lyt­ti­vät kor­vaa. Yhtyeen tuo­tan­nos­sa yhdis­ty­vät van­hat ja tutut, välil­lä myös jo unoh­tu­neet hen­gel­li­sen musii­kin klas­si­kot 50- ja 60 ‑luvun pop‑, rock- ja rau­ta­lan­ka­musiik­kiin – tyy­li­ta­jul­la ja hyväl­lä mei­nin­gil­lä tar­joil­tu­na. Ohjel­mis­toon kuu­luu sekä koti­mai­sia että ulko­mai­sia uudel­leen­so­vi­tet­tu­ja gos­pel­hel­miä, joi­ta ovat aiem­min ver­sioi­neet esi­mer­kik­si Pro Fide, Elvis, John­ny Cash ja The Joy­strings. Sovi­tus­ten ja soun­dien lisäk­si aitoon van­han ajan tun­nel­maan pyri­tään myös live-esiin­ty­mi­sis­sä: laval­la näh­dään fif­ta­ri­kam­pauk­sia, kel­lo­ha­mei­ta, tum­miin pukeu­tu­nei­ta her­ras­mie­hiä ja van­ho­ja soit­ti­mia. Moni onkin sano­nut, että Won­der­ful Land pitää kokea juu­ri keikalla.

Ensim­mäi­nen albu­mi ”On kai­ta tie­ni” jul­kais­tiin vuon­na 2012 ja toi­nen pit­kä­soit­to ”Parem­mal­le Ran­nal­le” (2014) tar­jo­aa vie­lä­kin pidem­mäl­le hio­tun pake­tin nos­tal­gi­aa, sven­giä ja hyvää sanomaa.

Uusim­mat jul­kai­sut löydät:

Wonderful Land löytyy Spotifysta.
Osta biisit iTunesista.
Wonderful Land - Google Play

Soit­ta­jat:

Satu Nyqvist — Lau­lu
Vil­le Ves­ter — Kita­ra
Rei­no Ves­ter — Kita­ra
Vil­le Uimi — Bas­so, Kont­ra­bas­so
Har­ri Vesa­nen — Rummut

Verk­ko­kau­pas­sa myyn­nis­sä äänit­teet, t‑paidat, Roc­ker-hiha­mer­kit ja muut fanituotteet!

Keik­ka­myyn­ti:

Kir­si Cultrera

+358 40 708 3953

Vox Continental urut ja yleisöä lavalta katsottuna.

Vii­mei­sim­mät uutiset

Ota yhteyt­tä bändiin: